header-1.jpg

Prevence – základem zubního lékařství je řešit problém v jeho počátku, nebo mu úplně předejít. Z toho důvodu klademe důraz na využití moderních zobrazovacích diagnostických metod. Nezbytnou součástí jsou pravidelné půlroční kontroly, jak dětí, tak dospělých.

Výplňová terapie (plomby) – cílem je odstranění kazivé léze a znovu obnovení funkce zubu vhodným materiálem. Jedná se o nejméně invazivní typ ošetření. V dnešní době jsou tři základní typy výplňových materiálů:

1.    Amalgám – má spousty negativních vlastností jako je jeho složení (toxická rtuť a kovový prášek), neexistující vazba mezi materiálem a zubem (mnohdy působí jako klín) a v neposlední řadě neestetická černá barva materiálu. V určitých indikacích má však stále své místo. Z těchto důvodů se snažíme tento materiál používat co nejméně. V případě použití tohoto materiálu volíme kapslový systém s vysokým obsahem stříbra – 70%(z důvodu eliminace rtuti) - není hrazen ze ZP.

2.    Skloinomerní cement – (Equia fill, GC, Japonsko) v zubním lékařství hrají nezastupitelnou roli především z důvodů výborné vazby na zub (spojení v jeden celek), protikazivé účinky a jako zásobárna floridových iontů. Přestože nedosahují takové pevnosti jako amalgámová výplň, jejich pozitivní vlastnosti mnohonásobně amalgám převyšují.

3.    Kompozitní výplň (bílá) – (Tetric Evoceram, Ivoclar – Vivadent, Německo) v dnešní době nepřekonatelný materiál s výborným fyzikálními, biomechanickými a estetickými vlastnostmi. V moderním zubním lékařství materiál číslo jedna. Nevýhodou je časově a technologicky náročný postup.

Endodontické ošetření (kanálky) – (systém VDW, Německo) v případě, že se kazivá léze nachází v bezprostřední blízkosti zubního nervu, došlo k zánětu nervu, nebo je zub mrtvý  přistupujeme k ošetření zubního kanálku. Cílem je odstranit veškerou infekci a hermeticky zaplnit zubní kanálek. Jedná se o časově i finančně náročnou léčbu, která je ne vždy úspěšná, nicméně se jedná o poslední možnost záchrany zubu. Této léčbě se snažíme předejít včasnou diagnostikou zubního kazu.

Extrakce zubu (trhání) – bohužel jsou i případy, kdy zub již nejde zachránit žádnou léčebnou metodou a je nutné jej odstranit. Extrakce zubu je vždy prováděna v injekční anestezii. Po tomto výkonu je nutností ránu vyčistit a pro lepší hojení ošetřit hemostyptikem a suturou. 

Protetická stomatologie – zabývá se náhradou ztracených zubů pomocí korunek a můstků – fixní protetika, nebo pomocí částečných a totální snimatelných náhrad – snímatelná protetika.

Dětská stomatologie – šetrné a kvalitní ošetření i těch nejmenších (prevence, výplně, extrakce)

Estetická stomatologie – v dnešní době umíme zuby nejen léčit, ale i zkrášlovat, protože krásný úsměv je nedílnou součástí každého moderního člověka (bělení zubů, protetické a konzervační rekonstrukce).

Dentální hygiena – v dohledné době chystáme zavedení této služby u nás v ordinaci, momentálně spolupracujeme s externí dentální hygienistkou.

Spolupracujeme s následujícími specialisty:

Ortodoncie

Chirurgie

Dentální hygiena

Paradontologie

 

MUDr. Lenka Cmíralová

info@lcdent.cz

tel.: +420 720 981 681